ریحانه بهشتی

گل بهشتی مامان وبابا

عزیزترینم

 

 با آمدنت زندگی ما معنی دیگری به خود گرفت خدا را به خاطر رحمتش شاکریم[موضوع : ]
[ شنبه 28 / 2 ] [ 8:52 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
ریحانه در ابانماه93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : ]
[ سه شنبه 4 / 9 ] [ 10:35 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
ریحانه در ابانماه93

سلام ریحانه این ماه اوایلش با محرم شروع شد و مرگ پدرم و ریحانه خیلی بی نظم شد و می گفت بابابزرگ رفته کربلا. و دوشب قبل از فوتش زنگ ردیم وبراش قران خوند و اونم صلوات فرست ویاحسین گفت ومامان می گفت بعدازخواندن ریحانه خندیده و روز جمعه 9 آبانماه 93 5:50 فوت کردندو من گریه می کردم وریحانه از گریه من شوکه بود و فکر می کرد که خودش کاری کرده من گریه می کنم و ...

توی مراسم شما و ثنا و یسنا وروژین و رونیکا خیلی بازی کردید .شتر شتر و...سرماخوردگی شدیدی و علاقه زیاد به همراه بودن با فاطمه زن محمد و دختردایی لیلا و پریسا داشتی و خلاصه خیلی ارام نبودی

بعد ازبرگشتن به خرم اباد 4 روز خانه بودم بهتر شدی با هم همراه شدیم و با امدن فاطمه نظر کلاس و خانه حاکم بود و منم سی دی های تربیت فرزند رو شروع به نگاه کردن کردم و اواخر ابانماه هم قصد داشتیم به خانه جدید بریم ونشد و ماند برای بعداز سفر و زندایی که همدان بود با مامان به خرم اباد امدند و کنار ما بودند و شما به زندایی به زبان مامان بزرگ می گفتی زنداداش و اجازه دراز کشیدن نمیدادی و ازشون بازی میخواستی[موضوع : ]
[ سه شنبه 4 / 9 ] [ 10:35 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
ریحانه جون درآبانماه 93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : ]
[ سه شنبه 27 / 8 ] [ 10:36 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
ریحانه جون در مهر 93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : ریحانه در مهرماه 1393]
[ دوشنبه 14 / 7 ] [ 2:00 بعد از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
از اردیبهشت ماه 93 لغایت 30 شهریور93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : ]
[ دوشنبه 14 / 7 ] [ 1:53 بعد از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
تولد سه سالگی ریحانه


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : اردیبهشت 93]
[ دوشنبه 14 / 7 ] [ 1:39 بعد از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
یکشنبه 1اردیبهشت لغایت 5اردیبهشت ماه93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : اردیبهشت 93]
[ شنبه 6 / 2 ] [ 8:23 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
29 فروردین ماه 93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ شنبه 30 / 1 ] [ 8:13 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
24 فروردین لغایت 28 فروردین


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ شنبه 30 / 1 ] [ 8:10 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
20 فرودین لغایت 23 فروردین


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ دوشنبه 25 / 1 ] [ 8:40 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
17 فرودین لغایت 19فرودین93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ چهارشنبه 20 / 1 ] [ 9:02 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
16فروردین 93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ يکشنبه 17 / 1 ] [ 11:49 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
15فروردین 93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ يکشنبه 17 / 1 ] [ 11:45 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
14فروردین 93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ يکشنبه 17 / 1 ] [ 11:42 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
13 فروردین 93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ پنجشنبه 14 / 1 ] [ 9:29 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
سه شنبه 12فرودین93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ پنجشنبه 14 / 1 ] [ 9:22 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
2شنبه 11فروردین


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ پنجشنبه 14 / 1 ] [ 9:20 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
یکشنبه 10فروردین92


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ پنجشنبه 14 / 1 ] [ 9:19 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
شنبه 9 فروردین 93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ يکشنبه 10 / 1 ] [ 12:48 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
جمعه 8 فروردین 93


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

[موضوع : فروردین 93]
[ يکشنبه 10 / 1 ] [ 12:44 قبل از ظهر ] [ مامان ریحان ] [ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 صفحه بعد